JÁTÉKSZABÁLYZAT “Szavazás – A mi címkénk a tiétek is!”

Készült a Pécsinger Szőlőbirtok Facebook-oldalán meghirdetett és szervezett “Szavazás – A mi címkénk a tiétek is!” nyereményjátékhoz

 1. A játék szervezője
  Pécsinger János EV. (9012 Győr, Ormos u. 14.), a továbbiakban Szervező.
 2. A Játékban részt vevő személyek
  a nyereményjátékban minden olyan természetes személy részt vehet (a továbbiakban Játékos), aki a pályázati feltételeknek megfelelően „Szavazás – A mi címkénk a tiétek is!” szavazós nyereményjáték bejegyzés nevű nyereményjáték témájú felhívásban választógombos szavazást ad le a választható 4 kép egyikére a Pécsinger Szőlőbirtok Facebook oldalára.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • 18 éven aluliak
 1. A Játék időtartama
  2021. március 12. (péntek) 19.00 órától 2021. március 15. (hétfő) 24:00 óráig.
 2. A Játék menete, részvételi szabályok
  A Játékos eleget tesz a Szervező Facebook bejegyzésében tett kérésének, vagyis a felsorolt 4 kép közül választógomb segítségével kizárólag egy képet választ a Pécsinger Szőlőbirtok oldalán 2021 március 15. (hétfő) 24:00- ig.
  A játékban történő részvétel a játékszabályzat elfogadását jelenti.
  A részvételi feltételeket maradéktalanul kielégítő Játékosok közül, akik a közönségszavazaton leadták szavazatukat, a Szervező által felajánlott nyereményt egy Játékos sorsolás alapján nyeri meg (bármelyik képre is szavazott).
 3. Kapcsolattartás
  A Szervező és a Játékosok kapcsolattartásának módja a Facebook üzenet küldése. A félreértések és a mulasztások megelőzése érdekében Játékosok folyamatosan figyeljék Facebook profiljuk beérkező leveleit, különös tekintettel az üzenetküldési engedélykérések mappát. A Szervezővel kapcsolatba lépni privát Facebook-üzenet küldésével lehet.
 4. Nyeremények
  1 karton (6 palack), a Játékos által választott Pécsinger borok

  A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további költségeket, adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

A képek szervező facebook oldalán erre a célra létrehozott albumba kerülnek feltöltésre, ahol szavazni a kép alatti lájkolással lehet 2021. március 15. 24:00-ig,
A nyeremény sorsolása a játékban részt vevő személyek neveit tartalmazó szelvények közül manuálisan történik. Eredményhirdetés 2021. március 16. 20:00-kor a Szervező facebook oldalára posztolt bejegyzésben történik.

A nyeremény kézbesítése: a nyereményt a Játék Szervezője Facebook-üzenetben egyeztetett módon juttatja el a Nyertesnek. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg. A Nyertes tartozik együttműködni a nyeremény átvétele érdekében.

 1. Adatkezelés és adatvédelem:

a Játékos elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A Játékba történő önkéntes regisztrációval, azaz a bejegyzés lájkolásával a Játékosok hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataik közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook oldalán és weboldalán, a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban, illetve a nyertes esetében értesítés céljából felhasználja elérhetőségeiket. Továbbá a Játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért.

 1. A Szervező felelőssége:

a Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 1. Egyéb rendelkezések:

Szervező fenntartja a jogot, hogy a vélelmezhetően nem a Játék szellemiségének megfelelő, tisztességtelen és/vagy etikátlan módszerekkel, nyerészkedés céljából pályázó játékosokat előzetes értesítés mellett kizárja a játékból. A Játékkal kapcsolatban a jogi út az előzetes egyeztetés eredménytelensége esetén vehető igénybe.

Győr, 2021. március 12.